شنبه ۰۸ مهر ۱۴۰۲ , ۲۰:۴۸:۰۰

فهرست 18 نام نشانهای تجاری (برند) سیگار وارداتی در سال 95

فهرست 18 نام نشانهای تجاری (برند) سیگار وارداتی در سال 95

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور فهرست 18 نام نشان تجاری سیگار وارداتی در سال 95 را اعلام و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که دولت را مکلف به تبدیل واردات با همان برند اصلی به تولید داخل نموده است ،ظرف 3 سال اخیر با پیگیریهای مستمر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور بخش عمده واردات تبدیل به تولید داخل شده و این روند ادامه دارد که فهرست یاد شده و وضعیت واردات سیگار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به شرح زیر میباشد:

لازم به ذکر است که در سال 95 از فهرست یاد شده 4 شرکت که عمده واردات را داشته اند به تولید داخل رسیده‌اند و 6 شرکت در مرحله راه‌اندازی خط تولید می‌باشند و در آینده نزدیک به تولید داخل تبدیل می‌شوند و در حال حاضر (11 ماهه 95) تولیدات داخلی 81 درصد مصرف سیگار کشور را تأمین می‌نماید و واردات سال 94 که معادل 16/4 میلیارد نخ بوده در 11 ماهه سال 95 به 3/9 میلیارد نخ کاهش یافته و 73 درصد واردات در 11 ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال  قبل کاهش یافته است که در آینده نزدیک با شروع تولید واحدهای یاد شده واردات به سمت صفر میل خواهد نمود.

آخرین اخبار

بیداد قاچاق کالاهای دخانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه هر کدام از دستفروشان در بازار مولوی تقریباً به اندازه یک خاور بار قاچاق در مقابل خود چیده، اجرای طرح شناسه کالا را به تنهایی بر کاهش قاچاق سیگار بی‌اثر دانست.