شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ , ۱۲:۵۱:۰۷

14 درصد افزایش تولید سیگارت در نیمه اول امسال

14 درصد افزایش تولید سیگارت در نیمه اول امسال

به گزارش پورتال خبری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور؛ اکبر شهباززاده با بیان افزایش چشمگیر صادرات در شش ماهه اول 1400 خاطر نشان کرد: طی شش ماهه اول امسال میزان صادرات سیگارت با 287 درصد رشد روبرو بوده چنانکه از 71 میلیون نخ درشش ماهه سال گذشته به 275 میلیون نخ تا پایان شهریور ماه امسال رسیده است.
وی همچنین در خصوص میزان قاچاق سیگارت در این مدت اظهار کرد: در شش ماهه اول سالجاری، قاچاق سیگارت با کاهش 46 درصدی روبرو بوده است.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشوردر ارتباط با مصرف سیگارت در کشور افزود: برآورد مصرف سیگارت در نیمه اول سال 1400 به میزان 32 میلیارد و 500 میلیون نخ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است .
وی در ادامه پیرامون میزان واردات سیگارت گفت: واردات سیگارت در شش ماهه اول سالجاری به مثابه سال گذشته صفر بوده و هیچگونه وارداتی در خصوص سیگارت انجام نشده است.

آخرین اخبار