شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ , ۰۳:۱۱:۳۵

پاسخ به اظهار نظردستور العمل های دخانی

پاسخ به اظهار نظردستور العمل های دخانی

آخرین اخبار

عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات

مجموع تولید داخلی انواع سیگارت در هشت ماهه سال جاری حدود (07/47 میلیارد نخ) می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ) حدود 18 درصد افزایش را نشان می‌دهد.