چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ , ۱۸:۰۹:۳۹

30 نام نشان تجاری (برند) سیگار تولید داخلی

30 نام نشان تجاری (برند) سیگار تولید داخلی

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جدول نام نشان های تجاری (برند) که در داخل کشور تولید می شوند و نام شرکت های مربوط را به شرح زیر اعلام نمود.

بسمه‌تعـالی
برندهای سیگارت که در داخل کشور تولید می‌شوند
در حال حاضر برند سیگارتهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند به شرح جدول زیر می‌باشند :

آخرین اخبار