شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ , ۰۳:۵۸:۱۳

30 نام نشان تجاری (برند) سیگار تولید داخلی

30 نام نشان تجاری (برند) سیگار تولید داخلی

مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جدول نام نشان های تجاری (برند) که در داخل کشور تولید می شوند و نام شرکت های مربوط را به شرح زیر اعلام نمود.

بسمه‌تعـالی
برندهای سیگارت که در داخل کشور تولید می‌شوند
در حال حاضر برند سیگارتهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند به شرح جدول زیر می‌باشند :

آخرین اخبار

عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات

مجموع تولید داخلی انواع سیگارت در هشت ماهه سال جاری حدود (07/47 میلیارد نخ) می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (05/40 میلیارد نخ) حدود 18 درصد افزایش را نشان می‌دهد.