شنبه ۰۸ مهر ۱۴۰۲ , ۱۹:۱۶:۵۰

karbar

بیداد قاچاق کالاهای دخانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه هر کدام از دستفروشان در بازار مولوی تقریباً به اندازه یک خاور بار قاچاق در مقابل خود چیده، اجرای طرح شناسه کالا را به تنهایی بر کاهش قاچاق سیگار بی‌اثر دانست.

ادامه مطلب

مقرره‌گذاری دستگاه‌های اجرایی درحوزه کسب و کار بدون ثبت در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار» فاقد اثر قانونی است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، در راستای اهمیت ثبات و امنیت حقوقی در عرصه اقتصادی کشور و در اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری معاونت حقوقی رئیس جمهور اطلاعیه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب

بیداد قاچاق کالاهای دخانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه هر کدام از دستفروشان در بازار مولوی تقریباً به اندازه یک خاور بار قاچاق در مقابل خود چیده، اجرای طرح شناسه کالا را به تنهایی بر کاهش قاچاق سیگار بی‌اثر دانست.

ادامه مطلب

مقرره‌گذاری دستگاه‌های اجرایی درحوزه کسب و کار بدون ثبت در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار» فاقد اثر قانونی است

به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، در راستای اهمیت ثبات و امنیت حقوقی در عرصه اقتصادی کشور و در اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری معاونت حقوقی رئیس جمهور اطلاعیه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب

آخرین اخبار

بیداد قاچاق کالاهای دخانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه هر کدام از دستفروشان در بازار مولوی تقریباً به اندازه یک خاور بار قاچاق در مقابل خود چیده، اجرای طرح شناسه کالا را به تنهایی بر کاهش قاچاق سیگار بی‌اثر دانست.