یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ , ۱۲:۴۹:۵۱
Search
Close this search box.

 

مجمع پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و با تشکیل هیأت رییسه وارد دستورات جلسه شد.

  • گزارش عملكرد هيأت مديره و صورتهاي مالي و تراز منتهي به سال 1400 و همچنین گزارش بازرس اصلی قرائت و تصویب شد.
  • روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار و مبلغ 200 میلیون (ریال) ورودیه و 100میلیون (ریال) عضویت سالیانه تعیین و تصویب شد.
  • جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای گیری به عمل آمد و آقای اکبر ابراهیمی و آقای احسان کهربا به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .

جلسه مجمع در ساعت 15/11 با ذکر صلوات پایان یافت.