چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ , ۰۶:۳۶:۱۹

افزایش قیمت سیگار ،

سیگار گران می شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده ناشی از انتظارات تورمی

ادامه مطلب

سیگار گران می شود

رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه افزایش فعلی قیمت سیگار در بازار به دلیل افزایش تقاضای توزیع کنندگان عمده ناشی از انتظارات تورمی

ادامه مطلب

آخرین اخبار