دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ , ۱۳:۲۱:۴۴

انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان وصادرکنندگان محصولات دخانی

  • صفحه نخست
  • انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان وصادرکنندگان محصولات دخانی

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق