سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ , ۰۶:۴۷:۳۱

گرانی سیگار

دلیل گران شدن سیگار چیست؟

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی مهمترین علت افزایش قیمت سیگار را عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای تأمین مواد اولیه

ادامه مطلب

دلیل گران شدن سیگار چیست؟

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی مهمترین علت افزایش قیمت سیگار را عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای تأمین مواد اولیه

ادامه مطلب

آخرین اخبار